Loading...
foreningen børn og unge2018-12-11T08:41:46+00:00

FORENINGEN BØRN OG UNGE

Book en foredragsholder

Kan Foreningen Børn & Unge forhindre alle unge i at slå ind på en kriminel løbebane?

Formentlig ikke, men vi vil gøre et ihærdigt forsøg. Vi tror nemlig på forebyggelse frem for straf. Kriminalitet i Danmark er i udpræget grad et ungdomfænomen. De unge 15-24-årige er således tre gange så hyppigt repræsenteret i det strafferetlige system, som de er i befolkningen som helhed. Derfor mener vi det er vigtigt, at skabe tankevirksomhed hos de unge tidligt, og ikke kun når det først ér gået galt. Forebyggende foredrag kaster lys over risici og konsekvenser, som skaber refleksioner hos de unge.
I dag har skoler og institutioner mindre luft i budgetterne end nogensinde før. Der er ikke økonomiske ressourcer til f.eks. forbyggende foredrag. Med sponsorater fra lokale virksomheder sørger foreningen Børn & Unge selv for finansieringen.
Vil du være en aktiv del af at forbygge de unges kriminalitet i dit lokalområde så du landet det rigtige sted.

0
SPONSORER
0
BESØGTE SKOLER
0
UNGE SOM HAR HØRT OS
0
ANBEFALINGER

I går havde vi besøg af Kim Domino på Sct Hans skole. En meget sympatisk og velformuleret ung mand. Hele 7. og 8. årgang deltog, ca. 120-130 elever. Det er noget af det bedste jeg har hørt, eleverne var blæst væk og sad forstenede i ca. 1 time og lyttede til Kim, næste uden at trække vejret:)

Efter følgende er både elever og lærere kommet til mig, og sagt at det var et fantastisk foredrag ( sjældent at lærerene kommer og siger det). En engelsk lærer kom og fortalte her til morgen at eleverne havde reflekteret så meget over Kim`s historie at de brugte det i undervisningen hvor de arbejdede med bander i USA. Alt i Alt en fantastisk oplevelse med Kim. Ham vil vi meget gerne have besøg af igen.

Frank Jensen, SSP og inklusions vejleder., Sct. Hans Skole

Vi havde sagt ja, til et kriminalitetsforebyggende foredrag på vores skole og Kim Dominos oplæg levede virkelig op til vores forventninger.

Kim leverede en meget fængende og personlig gennemgang af sin historie, sit liv, både på godt og ondt. I Kims selskab, får man hurtigt indtrykket af en mand, som virkelig har været fanget i den kriminelle underverden.

Efterfølgende står det tydeligt klart, at Kims historie har gjort et helt særligt indtryk på vores elever.

Elever  fra 8. klasse egne ord: Spændende, ærlig, tankevækkende..

Thomas Froulund, SSP-lærer, Sulsted skole